In deze bijlage sommen we de bestaande investeringen op met een investeringsbedrag groter dan € 1 miljoen. Voor een toelichting op de investeringen verwijzen we naar het separaat aangeboden Meerjarenplan Stedelijk (MJPS) 2018.

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

Economisch nut

116.467

109.238

49.834

55.899

20.741

Vervangingsinvesteringen gemeentelijk vastgoed

35.273

13.230

4.977

26.991

7.138

2e Indoor sporthal

2.491

-

-

-

-

Biomassacentrale Meerhoven

2.265

900

1.032

100

100

IJssportcentrum

2.057

24

-

238

297

Indoor Sportcentrum Eindhoven

115

955

93

114

96

MGE

1.000

210

338

1.156

530

Natlab (herijking volgt middels dossier)

1.280

51

160

121

317

Ottenbad

648

711

51

531

1.920

Parktheater

1.097

645

380

1.623

323

Sporthallen

513

643

230

299

54

Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen

16.144

79

796

13.443

-

Tongelreep (herijking volgt middels dossier)

1.865

5.552

201

2.947

1.750

Van Abbemuseum

708

671

-

264

146

Vrije tijdsaccommodaties

412

256

136

2.388

165

Wijksportparken

410

394

244

309

209

Overige investeringen < 1 miljoen

4.266

2.139

1.316

3.458

1.231

Investeringen huisvesting onderwijs

29.363

52.742

12.465

987

529

Augustinianum

2.417

-

-

-

-

BS De Korenaar

3.894

-

-

-

-

BS De Troubadour

2.593

141

-

-

-

BS De Wegwijzer

750

2.444

-

-

-

BS Gunterslaer

353

4.046

-

-

-

Castiliëlaan

1.804

14.652

-

-

-

Frankrijkstraat 79

2.327

-

-

-

-

Frits Philips lyceum-Mavo

4.840

859

-

-

-

Klimwijs

658

2.142

-

-

-

Lorentz Casimir lyceum

2.481

134

-

-

-

BS Tweelingen nieuwbouw

2.122

-

-

-

-

Stedelijk College Henegouwenlaan

623

4.294

12.150

-

-

Plein Helder / AntoonSchellens

375

4.076

234

-

-

St Joriscollege

532

6.112

-

-

-

Christiaan Huygens College FLotowlaan

450

9.010

-

-

-

Van Maerlantlyceum

100

3.369

-

-

-

VSO De Korenaer

-

1.033

-

658

-

Overige investeringen < 1 miljoen

3.043

430

81

329

529

Investeringen sportparken

846

2.956

1.364

1.020

1.137

SPP Eindhoven Noord

54

676

11

86

312

SPP Genneper Parken

126

598

335

718

230

Wijksportparken

613

1.626

962

216

579

Overige investeringen < 1 miljoen

53

56

56

-

16

GRP

17.312

17.255

12.586

8.261

6.221

Strategische verwervingen

13.950

14.400

14.400

14.400

1.900

Vervangingsinvesteringen ICT voorzieningen

16.823

5.128

2.959

3.250

3.016

Netwerkcomponenten

2.085

613

296

100

1.120

Servercomponenten

2.271

97

366

178

-

Software

7.648

2.004

520

1.095

615

Stadspas

459

63

81

130

63

Telefonie

1.370

-

135

-

-

Werkplekinrichting

1.300

1.951

1.010

481

162

Diversen

638

111

134

410

430

Overige investeringen < 1 miljoen

1.052

289

417

856

626

Overige vervangingsinvesteringen

2.901

3.527

1.083

990

800

Gladheidsbestrijding

238

200

200

200

200

Parkeren

721

300

300

300

300

Werkplekinrichting

615

1.991

-

210

-

Overige investeringen < 1 miljoen

1.328

1.036

583

280

300

Grondexploitaties

37.882

34.914

25.208

12.625

14.049

Maatschappelijk nut geactiveerd

8.997

13.540

22.040

22.040

17.100

Openbare ruimte geactiveerd

883

640

640

640

-

Roadmap licht

640

640

640

640

-

Overige investeringen < 1 miljoen

243

-

-

-

-

Ruimtelijke ordening geactiveerd

6.800

12.900

21.400

21.400

17.100

Challengevariant

6.800

12.900

21.400

21.400

17.100

Verkeer geactiveerd

1.314

-

-

-

-

Verkeersregelinstallaties

1.124

-

-

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

190

-

-

-

-

Maatschappelijk nut te activeren (dossier 2017)

15.081

14.785

12.254

4.040

1.417

Openbare ruimte

2.206

431

159

-

-

Groot onderhoud OR

1.856

270

-

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

350

161

159

-

-

Verkeer

112.325

13.355

12.096

4.040

1.417

2e HOV lijn te activeren deel

11.720

12.526

12.046

4.040

1.417

Verkeersregelinstallaties

215

729

50

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

390

100

-

-

-

Wonen

550

1.000

-

-

-

Integrale wijkvernieuwing Woensel West

550

1.000

-

-

-

Onderhoudsprojecten maatschappelijk nut

14.531

11.029

3.069

2.672

158

Milieu

3.021

3.190

2.454

2.514

-

Bodemsanering

2.691

2.490

2.340

2.337

-

Overige investeringen < 1 miljoen

330

700

114

177

-

Openbare ruimte

2.514

2.441

329

-

-

Drempelprojecten onderhoud OR

1.310

407

329

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

1.204

2.035

-

-

-

Ruimtelijke ordening

2.575

2.510

158

158

158

Eindhoven Noordwest

2.377

2.352

-

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

198

158

158

158

158

Verkeer

5.711

2.276

92

-

-

2e HOV lijn

302

1.422

-

-

-

HOV Huizingalaan

3.143

819

71

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

2.266

34

22

-

-

Overige investeringen < 1 miljoen

710

611

35

-

-