Reserves

Stand
1-1-2018

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Stand
31-12-2018

Algemene reserves

Reserve Eigen Kapitaal (2114)

68.319

 1.869

 11.050

 59.138

68.319

 1.869

 11.050

 59.138

Bestemmingsreserves

Reserve volkshuisvesting (2020)

86

 25

 61

Reserve huisvesting onderwijs (2040)

2.394

 409

 1.985

Reserve herstructurering sportparken SEN (2098)

71

 71

Saldireserve specifiek (2116)

2.751

 1.438

 373

 3.816

Reserve Internationale School (2124)

5.993

 738

 797

 5.934

Reserve bodemsanering (2131)

234

 332

 410

 156

Reserve integrale wijkvernieuwing (2132)

14.270

 2

 14.268

Reserve egalisatie overhead projecten (2139)

369

 158

 527

Reserve water (2141)

73

 73

Reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling (2146)

26.700

 23.752

 15.262

 35.190

Reserve buurtsportcoaches (2166)

1.165

 16

 1.181

Reserve opkomst verkiezingen (2185)

44

 11

 55

Reserve burgerzaken (2190)

1.371

 447

 307

 1.511

Reserve maatschappelijk nut projecten (2193)

2.178

 111

 2.289

Reserve aankoop kunstvoorwerpen (2197)

665

 232

 232

 665

Reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum (2198)

906

 350

 350

 906

Reserve buurtontmoeting (2223)

893

 150

 743

Reserve krachtwijken (2266)

865

 300

 565

Reserve bio-energiecentrale Meerhoven (2268)

303

 291

 594

Reserve parkeerfonds (2272)

3.040

 102

 2.938

Reserve explosieven (2273)

1.213

 1.213

Risicoreserve PSV (2276)

2.800

 398

 3.198

Reserve WKO’s (2277)

82

 14

 5

 91

Reserve MIP (2287)

10.910

 7.731

 1.711

 16.930

Reserve huisvesting/het nieuwe werken (2291)

348

 1.772

 900

 1.220

Reserve citymarketing, toerisme, recr./evenem. (2294)

810

 810

Reserve revolving fund monumenten (2296)

1.460

 1.460

Reserve frictiekosten VRBZO (2300)

7.724

 7.724

Reserve reserveringen 2015 (2302)

153

 153

Reserve biomassacentrale Strijp T (2303)

1.435

 1.435

Reserve voorbereid.krediet investeringen (2304)

1.045

 325

 1.370

Reserve groot onderhoud (2305)

19.260

 7.875

 27.135

Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG (2306)

92

 72

 164

Reserve reserveringen 2016 (2308)

1.363

 472

 891

Reserve Programma Graag Gedaan (2309)

135

 80

 55

Reserve CO2-reductie (2311)

760

 760

113.961

46.063

21.887

138.137

Totaal reserves

182.280

47.932

32.937

197.275

Voorzieningen

Stand
1-1-2018

Vermeerde- ringen

Verminde- ringen

Stand
31-12-2018

Onderhoudsvoorzieningen:

Onderhoudsvoorz. eigen huisvesting

4.989

945

499

5.435

Onderhoudsvoorz. maatschappelijk vastgoed

12.749

3.827

2.880

13.696

Onderhoudsvoorzieningen overig vastgoed

2.009

445

666

1.788

Onderhoudsvoorziening BCB

143

81

38

186

Overige onderhoudsvoorzieningen

90

37

55

72

19.980

5.335

4.138

21.177

Risicovoorzieningen:

Voorziening risico’s schulddienstverlening (5115)

135

135

Voorz. alg. risico garanties en geldleningen (5124)

1.320

180

1.500

Voorziening frictiekosten ombuigingen (5226)

3.010

1.220

1.790

4.465

180

1.220

3.425

Overige voorzieningen:

Voorziening wachtgeldverplichtingen (5109)

131

6

125

Voorziening afvalstoffen (5132)

2.651

2.651

Voorziening egalisatie Baekelandplein (5138)

0

38

38

0

Voorziening voormalig personeel (5191)

1.074

95

979

Voorziening parkeerfonds (5206)

20

20

Voorz. compensatiefonds bomen (5225)

457

200

200

457

Voorziening ROW (5259)

1.537

800

737

Voorziening verliesgevende facilitaire projecten (5263)

673

673

6.543

238

1.139

5.642

(Overige) vervangingsvoorzieningen:

Voorziening riolen (5135)

19.488

8.785

13.216

15.057

Voorzieningen onderwijs:

Voorziening onderhoud buitenkant bijzonder basisonderwijs (5110)

108

108

216

Totaal voorzieningen

50.584

14.646

19.713

45.517

Totaal reserves en voorzieningen

 232.864

 62.578

 52.650

 242.792