Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 2.2 Parkeren, 2.3 Recreatieve havens, 2.4 Economische havens en waterwegen en 2.5 Openbaar vervoer.

Het programma draagt bij aan de ruimtelijke maatschappelijke en economische ambities van de stad, waardoor de leefbaarheid wordt vergroot en de economische kracht wordt versterkt. Dit doen we door de openbare ruimte in de stad op een duurzame en innovatieve manier in stand te houden en te ontwikkelen. Hierbij streven we naar een basiskwaliteit van de openbare ruimte door onderhoud en gerichte investeringen. Daarnaast zetten we in op een bereikbare stad. Hierbij streven we naar meer gebruik van de duurzame vervoerwijzen zoals het openbaar vervoer, de fiets en lopen.