Een duurzame stad is een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad waar de lucht, bodem en water gezond zijn, die veilig en bereikbaar is. Levendig en sociaal, met goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid. Kortom, een duurzame stad is een stad die je met een gerust hart aan je kinderen achterlaat.
Het programma duurzaamheid werkt binnen dat hoofddoel aan twee grote thema's: klimaat en circulaire economie. In 2018 is dat verdeeld over vier speerpunten zijnde: energie, bouwen & wonen, mobiliteit en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). De aanpak binnen het programma richt zich met name op verankering van de duurzame aanpak door de gemeentelijke organisatie en partijen in de stad. Duurzaamheid moet een vanzelfsprekend onderdeel van al onze projecten en handelen zijn.
Om een duidelijke, gedeelde taal te hebben van wat duurzaamheid is, werken we met the Natural Step.
Om gezamenlijk met de stad aan een duurzaam Eindhoven te werken, hebben we enerzijds het platform 040goedbezig.nl opgericht dat zich met name op inwoners richt en anderzijds DOE (duurzaamheidsorganisatie stadsregio Eindhoven) die zich meer richt op het MKB. Met de woningbouwcorporaties is een apart samenwerkingsverband op gebied van duurzaamheid opgericht en met partijen als 040energie en slim wonen plus werken we aan het verduurzamen van de woningvoorraad.
Binnen de organisatie ligt de nadruk in 2018 vooral op meer duurzaamheid in ruimtelijke ordening en projecten. Dit doen we door een adviseur duurzame stedelijke ontwikkeling vrij te maken die in alle (ruimtelijke) projecten meedenkt. Vanuit energie ligt de komende jaren de nadruk op het aardgasvrij maken van Eindhoven. Dit naast de inspanningen om energie te besparen, duurzaam op te wekken en op te kunnen slaan. Duurzame mobiliteit richt zich vooral op smart mobility, elektrisch rijden en bevorderen van fietsen, ov en deelvervoer. MVO wordt extern opgepakt door DOE, intern blijven we werken volgens de ISO 26.000.Bij verduurzaming van de woningvoorraad wordt verder gewerkt met de woningbouwcorporaties en op verduurzaming van de particuliere woningbouw zetten we extra in door met name naar de kansen voor woonconnect en woonabonnement te kijken. Het aanjagen van innovatie blijft belangrijk in alle onderdelen van duurzaamheid.