Veiligheid

x € 1.000
Lasten (3%) € 28.253
Baten (0%) € 1.929
Saldo (3%) € 26.324

Verkeer, vervoer en waterstaat

x € 1.000
Lasten (5%) € 48.059
Baten (5%) € 42.360
Saldo (1%) € 5.699

Economie

x € 1.000
Lasten (2%) € 14.442
Baten (1%) € 10.977
Saldo (0%) € 3.465

Onderwijs

x € 1.000
Lasten (3%) € 29.321
Baten (1%) € 5.919
Saldo (3%) € 23.402

Sport, cultuur en recreatie

x € 1.000
Lasten (9%) € 77.193
Baten (2%) € 16.700
Saldo (7%) € 60.493

Sociaal domein

x € 1.000
Lasten (45%) € 402.796
Baten (15%) € 131.681
Saldo (30%) € 271.115

Volksgezondheid en milieu

x € 1.000
Lasten (6%) € 55.319
Baten (5%) € 45.236
Saldo (1%) € 10.083

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

x € 1.000
Lasten (11%) € 99.795
Baten (9%) € 84.760
Saldo (2%) € 15.035

Bestuur en ondersteuning

x € 1.000
Lasten (16%) € 138.816
Baten (62%) € 554.432
Saldo (46%) € -415.616