Wat willen we bereiken?

Verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen

Door te investeren in openbaar vervoer en fiets- en voetgangersmaatregelen zetten we in op een verschuiving van auto naar duurzame(re) vervoersvormen.

Een verkeersveilige stad

Met de aanpak van black spots en door de aanleg van schoolzones werken we aan een verkeersveilige stad.

Aantrekkelijke en leefbare openbare ruimte

Dit doen we door het (her)inrichten en beheren van de openbare ruimte. De kwaliteit van leven staat hierbij voorop. We zetten in op klimaatbestendige maatregelen en het verhogen van de verblijfskwaliteit.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% duurzaam vervoer in de modal split

60%

≥60%

≥61%

≥61%

≥61%

≥61%

Rapportcijfer bereikbaarheid van het centrum

7,2

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Aantal ernstige verkeersongevallen

86

77

73

69

66

63

% inwoners dat tevreden is over inrichting en onderhoud openbare ruimte

75%

>75%

>75%

>75%

>75%

>75%

Basiskwaliteit schoon en netjes

95,5%

90%

90%

90%

90%

90%

Basiskwaliteit wegen

-

87%

88%

89%

90%

90%

Basiskwaliteit civieltechnische kunstwerken

92%

90%

90%

90%

90%

90%