Wat willen we bereiken?

Economische groei

Het aanjagen van de economie in Brainport, de bedrijven en de banenmotor van onze regio blijven speerpunten in ons beleid. In deze economie willen we iedereen mee laten doen. Zie ook 6.5 Arbeidsparticipatie

Innovatie

Wij zijn niet alleen de kraamkamer van innovatie en de productiefabriek, maar juist ook de proeftuin voor al deze uitvindingen. We laten ons graag leiden door de ecosystemen in de stad als het gaat om de oplossing voor stedelijke vraagstukken.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Economische groei Eindhoven (%)

3,6%

3,9%

3,5%

3,2%

3,2%

3,2%