Wat willen we bereiken?

Toename economische activiteiten

We willen meer economische activiteiten in de stad door nieuwe bedrijvigheid te stimuleren en aan te trekken en door meer economische dynamiek in de stad te krijgen.

Aantrekkelijke stad om te bezoeken

Samen met partners werken we aan een aantrekkelijke (binnen)stad. In 2017 is dat integraal uitgewerkt in de Binnenstadsvisie. We pakken de uitvoering op met ons Acquisitieprogramma en werken samen met diverse partners in de binnenstad, waaronder de BIZ (bedrijven investeringszone).

Voldoende internationaal talent voor onze kenniseconomie

Onze economische groei is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling en toepassing van kennis. De vraag naar talent is groter dan het regionale aanbod. Bedrijven zoeken wereldwijd - in competitie met andere regio's - naar slimme mensen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vestigingen van bedrijven

133,3

130

130

130

130

130

Binnenlandse toeristische bestedingen (x € miljoen)

150

150

150

150

150

150

Aantal hotelovernachtingen

797

870

905

942

980

1.019