Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid / Maatschappelijke participatie

We geven alle kinderen en jongeren de kans zich optimaal te ontwikkelen tot zelfredzame, maatschappelijk participerende volwassenen. Volwassenen die dat nodig hebben, leren de basisvaardigheden.

Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

We vergroten de kansen op werk voor de beroepsbevolking door een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, onderwijsinnovatie, voorzieningen voor leven lang leren en Brainport ontwikkeling.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% leerlingen met startkwalificatie

87,8%

87%

88%

88%

88%

88%

Aantal studenten TU/e / HBO techniek

14.644

>14.000

>14.000

>14.000

>14.000

>14.000