Wat willen we bereiken?

Eindhovenaren in beweging brengen

Dit jaar meten we voor het eerst hoeveel Eindhovenaren voldoen aan de Nederlandse Norm Bewegen. (60 minuten per dag voor kinderen, 30 minuten per dag voor volwassenen)

Vitale sportverenigingen

In de sportvisie en uitvoeringsprogramma is de ambitie vastgelegd om te komen tot vitale en maatschappelijk betrokken sportorganisaties. Deze vitaliteit wordt elke 2 jaar gemeten. De laatste getallen komen uit 2016.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr)

81%

67%

67%

67%

67%

67%

Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr)

63%

67%

67%

67%

67%

67%

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 4-84 jaar

71%

50%

52%

54%

56%

58%

Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen

65%

67%

75%

75%

75%