Wat willen we bereiken?

Op peil houden van biodiversiteit

We willen met gericht beheer en investeringen het groen als biotoop voor levensgemeenschappen vergroten, het nationaal natuurnetwerk versterken en verder verbinden met de stad, waarmee we ook het verblijfsklimaat voor de (stedelijke) mens verbeteren

Een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met de daarin passende gebruiks- en natuurfuncties

Een robuuste stedelijke groenstructuur vanuit het buitengebied fijnmazig vertakt tot diep in de wijken, zorgt in samenhang met water mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. De parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden.

Eindhovenaren maken gebruik van groenvoorzieningen

We willen aantrekkelijke stads-, wijk- en buurtparken die uitnodigen tot bewegen, ontspannen, verblijven en ontmoeten en bijdragen aan sociale- en gezondheidsdoelstellingen. We streven naar regionale recreatieve wandel- en fietsroutenetwerken.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Biodiversiteit soortgroepen

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

% inwoners tevreden over inrichting en onderhoud van het groen in de woonomgeving

87%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

90%

% inwoners dat jaarlijks een van de grote stadsparken bezoekt

91%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

90%