Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid / maatschappelijke participatie (in bijzonder: bevorderen en beschermen gezondheid van inwoners)

Preventie en bevordering van de gezondheid van inwoners; meedraaien in de samenleving en zelfregie hebben in de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% Eindhovenaren dat zich gezond voelt

87%

≥84%

≥85%

≥85%

≥85%

≥85%

% Eindhovenaren dat zich thuis om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt

4%

≤5%

≤4%

≤4%

≤4%

≤4%

% Eindhovenaren dat zich om gezondheidsredenen sterk belemmerd voelt in de vrije tijd

7%

≤7%

≤5%

≤5%

≤5%

≤5%