Wat willen we bereiken?

Een groei van de woningvoorraad die de groeiambities van de stad faciliteert

Eindhoven kent een ambitieuze bouwopgave om de ontwikkelpotentie van de Metropoolregio te faciliteren. De stad moet op een slimme manier verdichten en flexibele innovatieve woonproducten ontwikkelen.

Voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen

We streven naar een ongedeelde samenleving waarbij voor iedere doelgroep een passende woning beschikbaar is.

Versterken van hoogstedelijk woonmilieu (binnen de Ring)

Een hoogstedelijk woonmilieu is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor expats en (inter)nationale ondernemingen. Dit is een aanvulling op de reeds ruim aanwezige groenstedelijke woonmilieus in de randen van de stad en de regio.

Een energiezuinige woningvoorraad

In lijn met onze klimaatverordening verschuiven we van sturing op energielabels / energie-index naar sturen op CO2 uitstoot. We gaan samen met het Urban Datacenter een nieuwe indicator ontwikkelen, die inzicht geeft in de daadwerkelijke CO2 uitstoot van woningen.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Groei woningvoorraad (netto)

2.061

2.000 - 2.500

1.500 - 2.000

1.500 - 2.000

1.500 - 2.000

1.000 - 1.500

Rapportcijfer voor Eindhoven als stad om in te wonen en te leven

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Verhouding sociale voorraad / doelgroep van beleid

1,07

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≥ 1

≥ 1

Aantal woningen per hectare binnen de ring

28,2

nvt

28,7

29,2

29,7

30,2

Gemiddeld energie-index corporatiewoningen

n.v.t.

n.v.t.

<1,48

<1,45

<1,42

<1,39