Wat willen we bereiken?

Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het terugdringen en voorkómen van criminaliteit blijft topprioriteit. Wij blijven werken aan een stad waar Eindhovenaren en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen.

Herzien beleidskader veiligheid

In het door de raad vast te stellen beleidskader Integrale Veiligheid 2018-2021 wordt eind 2017 een voorstel voor prioritering aan u voorgelegd. Hiervoor verwijzen wij naar de commissienotitie beleidskader veiligheid 2018 – 2021.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Index veiligheidsbeleving

101,3

≥ 100

≥ 101

≥ 101

≥ 101

≥ 101

Index objectieve veiligheid

101,8

tussen 100,5 en 101

≥101,5

≥101,5

≥101,5

≥101,5