Wat willen we bereiken?

In samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zetten we in op het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en rampen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor een effectieve samenwerking is de afgelopen jaren geïnvesteerd in een sterke en duidelijke opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie. Deze zetten we in 2018 voort.
In 2018 geven we verdere uitvoering aan de vastgestelde Toekomstvisie Brandweerzorg. De daaraan gekoppelde bezuinigingsopgave van structureel 4,5 miljoen vanaf 2018 is mede door een aantal aanvullende bezuinigingen inmiddels volledig gerealiseerd.