Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Het versterken van de sociale basis is essentieel voor het slagen van de ambities van WIJeindhoven. De sociale basis willen we zo sterk maken, dat mensen voldoende toegrust zijn om zelfredzaam te zijn en een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de stad. Dit vanuit de visie dat een stevige en krachtige sociale basis, die er is voor iedereen en waarin mensen oog en zorg hebben voor elkaar, de behoefte aan inzet van de generalistenteams en van specialisten in de tweede lijn vermindert.

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% inwoners met beperkte eigen kracht

7%

≤ 7%

≤ 7%

≤ 7%

≤ 7%

≤ 7%

% inwoners dat niet meedoet

5%

≤ 4%

≤ 4%

≤ 4%

≤ 4%

≤ 4%

% inwoners dat behoort tot de categorie meest geïsoleerd

5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

Zelfredzaamheid inwoners (ratio zelfredzaam/niet zelfredzaam)

1,5

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

Leefsituatieindex buurtmonitor (gemiddelde score)

106

107

107

107

107

107

% inwoners dat uitsluitend gebruik maakt van sociale basis

85,1%

90%

90%

90%

90%

90%